Cập nhật chương trình quyền lợi dành cho thành viên khoá “Quản trị Oracle Database thật là đơn giản” quý 2/2022

   Cấp thẻ thành viên

Thông tin trên thẻ bao gồm:

  • Mã số thành viên
  • Họ và tên thành viên
  • Mã QR chứng nhận đã hoàn thành khoá học.
  • Ngoài ra, thẻ còn có chức năng đọc ghi NFC, giúp thành viên có thể sử dụng như 1 namecard. Rất chuyên nghiệp

   Ưu đãi học phí và chính sách giới thiệu

  • Mã số thành viên có thể sử dụng như 1 voucher giảm giá,
  • Giảm 60% học phí khoá học “Quản trị Oracle Database nâng cao” (sắp diễn ra)
  • Giảm 33% học phí khoá học “Quản trị Oracle Database thật là đơn giản”
  • Thành viên có thể sử dụng voucher cho bản thân hoặc cho người khác.
  • Các chính sách bổ sung sẽ tiếp tục cập nhật trong thời gian tới.

   Hình ảnh:

Mặt trước
Mặt trước
Mặt sau
Mặt sau

 

Đặng Xuân Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *