Khóa học: Linux thật là đơn giản

About Course

Hệ điều hành Linux là một hệ điều hành rất phổ biến nếu như bạn bước chân vào lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin.

Khóa học Linux thật là đơn giản sẽ giúp bạn có thể làm việc thành thạo trên Linux bằng cách tổng hợp các kiến thức, khái niệm, câu lệnh thường gặp nhất.

   Lợi ích

   Ủng hộ tôi 😀

Nếu bạn cảm thấy những bài viết của tôi có giá trị đối với bạn, bạn có thể ủng hộ cho tôi 1 ít tiền để duy trì trang web (chi phí hosting, domain) và tiền uống cafe. Hehe

Đây là thông tin tài khoản của tôi nhé:

   Tài khoản Ngân hàng:

Ngân hàng: Tiên Phong Bank (TPBank)

Chủ tài khoản: Đặng Xuân Duy

Số tài khoản: 01002215001

   Tài khoản Momo

Bạn scan mã QR sau bằng app Momo nhé

Đặng Xuân Duy
Show More

Course Content

Chương 1: Giới thiệu khóa học

  • Giới thiệu khóa học
    02:59
  • Hướng dẫn học tập

Chương 2: Xây dựng môi trường cho khóa học

Chương 3: Làm việc với file và thư mục

Chương 4: Làm việc với Bash shell

Chương 5: Cài đặt và quản lý gói phần mềm

Chương 6: Quản lý và cấu hình đĩa

Kết thúc khóa học