[Mini-Course] Các khái niệm phải biết về Database

About Course

Hiện nay, những công việc liên quan đến data dường như đang là hot trend. Bạn có thể thấy những vị trí được trả lương rất cao trong ngành Data như: Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst,…

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu biết về những khái niệm cơ bản và thường gặp nhất khi bạn làm việc với database.

   Lợi ích

   Ủng hộ tôi 😀

Nếu bạn cảm thấy những bài viết của tôi có giá trị đối với bạn, bạn có thể ủng hộ cho tôi 1 ít tiền để duy trì trang web (chi phí hosting, domain) và tiền uống cafe. Hehe

Đây là thông tin tài khoản của tôi nhé:

   Tài khoản Ngân hàng:

Ngân hàng: Tiên Phong Bank (TPBank)

Chủ tài khoản: Đặng Xuân Duy

Số tài khoản: 01002215001

   Tài khoản Momo

Bạn scan mã QR sau bằng app Momo nhé

Show More

Course Content

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Dữ liệu là gì
  02:03
 • Bài 3: Thế nào là dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc
  03:44
 • Bài 4: Khái niệm về Database
  04:43
 • Bài 5: Khái niệm về bảng dữ liệu
  01:59
 • Bài 6: Kiểu dữ liệu là gì?
  05:37
 • Bài 7: Khóa chính (Primary Key) là gì?
  03:21
 • Bài 8: Ràng buộc (Constraint) là gì?
  03:14
 • Bài 9: Khóa ngoại (Foreign Key) là gì?
  04:34
 • Bài 10: Khái niệm về kết hợp dữ liệu (Join)
  04:42
 • Bài 11: Mô hình thiết kế (Diagram) của Database
  02:29
 • Bài 12: Chỉ mục (Index) là gì? – sắp diễn ra
  02:02
 • Bài 13: Khung nhìn (View) là gì – sắp diễn ra
  00:00
 • Bài 14: Schema là gì – sắp diễn ra
  03:44
 • fd