Cấu hình grid infrastructure sau khi thay đổi hostname

   Giới thiệu

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách cấu hình lại Grid Infrastructure Standalone khi thay đổi Hostname của Database Server.

  • Version Grid Infrastructure mình thực hiện cho bài lab này là 21.3.0.0.0
  • Hostname cũ là: oralab
  • Hostname mới là: oralabdr

 

   Các bước thực hiện:

   Gỡ bỏ cấu hình Grid Infrastructure cũ

Thực hiện bằng user root

/u01/app/21.0.0/grid/crs/install/roothas.sh -deconfig -force

Kết quả:

Using configuration parameter file: /u01/app/21.0.0/grid/crs/install/crsconfig_params
The log of current session can be found at:
  /u01/app/oracle/crsdata/oralabdr/crsconfig/hadeconfig.log
CRS-4639: Could not contact Oracle High Availability Services
CRS-4000: Command Stop failed, or completed with errors.
Redirecting to /bin/systemctl restart rsyslog.service
2022/10/03 14:46:10 CLSRSC-337: Successfully deconfigured Oracle Restart stack

   Chạy lại script root.sh

Vẫn sử dụng root

/u01/app/21.0.0/grid/root.sh

 

   Modify service ora.cssd

Chạy bằng user Grid Owner (grid hoặc oracle), các bước về sau vẫn sử dụng user này nhé.

crsctl modify resource "ora.cssd" -init -attr "AUTO_START=1"  -unsupported

 

   Khởi động lại OHAS

crsctl stop has
crsctl start has

Kiểm tra lại:

crsctl stat res -t

check grid infrastructure resources 1

Chú ý: Nếu bạn không thấy resource ora.cssd ở trạng thái ONLINE, bạn cần restart lại server và kiểm tra lại.

 

   Thêm lại listener

srvctl add listener
srvctl start listener

 

   Tạo lại parameter file của ASM

cd /u01/app/21.0.0/grid/dbs
vi init+ASM.ora

Thêm vào đoạn sau:

asm_diskgroups='DATA'
asm_diskstring= 'AFD:DATA*'  
instance_type='asm'
large_pool_size=12M

Chú ý: 

Ở đây tôi chỉ có 1 diskgroup tên là DATA. Nếu bạn có nhiều hơn 1 diskgroup, hãy thêm đầy đủ chúng vào tham số asm_diskgroups

Nếu bạn cấu hình các ASM disk bằng cách dùng Oracle ASM lib, tham số asm_diskstring có thể đặt là:

asm_diskstring= '/dev/oracleasm/disks/*'  

Ở bài lab này tôi sử dụng tính năng ASM Filter Driver để cấu hình các đĩa ASM.

Đọc thêm  PostgreSQL là gì?

 

   Add ASM vào Grid

srvctl add asm
crsctl modify resource "ora.asm" -init -attr "AUTO_START=1"  -unsupported

Kiểm tra lại thông tin các đĩa ASM

kfod asm_diskstring='AFD:DATA*' disks=all

Kết quả:

Check ASM disk status

 

   Khởi động ASM Instance

sqlplus / as sysasm
startup pfile=/u01/app/21.0.0/grid/dbs/init+ASM.ora

Kiểm tra lại các ASM disk

select GROUP_NUMBER,DISK_NUMBER,NAME,PATH, TOTAL_MB,FREE_MB,HEADER_STATUS from v$asm_disk;

 

   Tạo lại spfile cho ASM Instance

create spfile from pfile;

Cập nhật thông tin Spfile mới và Listener cho ASM Instance

srvctl modify asm -p /u01/app/21.0.0/grid/dbs/spfile+ASM.ora
srvctl modify asm  -l LISTENER

 

   Khởi động lại OHAS và kiểm tra lại:

crsctl stop has
crsctl start has
crsctl stat res -t

Kết quả cuối cùng như sau:

Check Grid Infrastructure resources

Chúc các bạn thành công

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

KHOÁ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

 KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN (ADMIN 1)  

CÁC KHOÁ NÂNG CAO:

 KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ KIẾN TRÚC MULTITENANT 12c 

 KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DATA GUARD  

CÁC KHOÁ COMBO:

 COMBO 1: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c 

 COMBO 2: ADMIN 1 + DATA GUARD 

 COMBO 3: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c + DATA GUARD 

LỊCH HỌC:

Mời bạn xem tại đây: LỊCH HỌC CÁC LỚP ORACLE 

ĐĂNG KÝ:

Form đăng ký

 

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận