Mục lục

Giới thiệu

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách cấu hình lại Grid Infrastructure Standalone khi thay đổi Hostname của Database Server.

  • Version Grid Infrastructure mình thực hiện cho bài lab này là 21.3.0.0.0
  • Hostname cũ là: oralab
  • Hostname mới là: oralabdr

Các bước thực hiện:

Gỡ bỏ cấu hình Grid Infrastructure cũ

Thực hiện bằng user root

				
					/u01/app/21.0.0/grid/crs/install/roothas.sh -deconfig -force

				
			
Kết quả:
				
					Using configuration parameter file: /u01/app/21.0.0/grid/crs/install/crsconfig_params
The log of current session can be found at:
  /u01/app/oracle/crsdata/oralabdr/crsconfig/hadeconfig.log
CRS-4639: Could not contact Oracle High Availability Services
CRS-4000: Command Stop failed, or completed with errors.
Redirecting to /bin/systemctl restart rsyslog.service
2022/10/03 14:46:10 CLSRSC-337: Successfully deconfigured Oracle Restart stack
				
			

Chạy lại script root.sh

Vẫn sử dụng root

				
					/u01/app/21.0.0/grid/root.sh
				
			

Modify service ora.cssd

Chạy bằng user Grid Owner (grid hoặc oracle), các bước về sau vẫn sử dụng user này nhé.

				
					crsctl modify resource "ora.cssd" -init -attr "AUTO_START=1"  -unsupported
				
			

Khởi động lại OHAS

				
					crsctl stop has 
crsctl start has
				
			

Kiểm tra lại:

				
					crsctl stat res -t
				
			
check grid infrastructure resources 1

Chú ý: Nếu bạn không thấy resource ora.cssd ở trạng thái ONLINE, bạn cần restart lại server và kiểm tra lại.

Thêm lại listener

				
					srvctl add listener 
srvctl start listener
				
			

Tạo lại parameter file của ASM

				
					cd /u01/app/21.0.0/grid/dbs 
vi init+ASM.ora
				
			

Thêm vào đoạn sau:

				
					asm_diskgroups='DATA' 
asm_diskstring= 'AFD:DATA*' 
instance_type='asm' 
large_pool_size=12M
				
			

Chú ý: 

Ở đây tôi chỉ có 1 diskgroup tên là DATA. Nếu bạn có nhiều hơn 1 diskgroup, hãy thêm đầy đủ chúng vào tham số asm_diskgroups

Nếu bạn cấu hình các ASM disk bằng cách dùng Oracle ASM lib, tham số asm_diskstring có thể đặt là:

asm_diskstring= '/dev/oracleasm/disks/*'  

Ở bài lab này tôi sử dụng tính năng ASM Filter Driver để cấu hình các đĩa ASM.

Đọc thêm  So sánh Pgpool-II và Pgbouncer - Phần 1

Add ASM vào Grid

				
					srvctl add asm 
crsctl modify resource "ora.asm" -init -attr "AUTO_START=1" -unsupported
				
			

Kiểm tra lại thông tin các đĩa ASM

				
					kfod asm_diskstring='AFD:DATA*' disks=all
				
			

Kết quả:

Check ASM disk status

Khởi động ASM Instance

				
					sqlplus / as sysasm 
startup pfile=/u01/app/21.0.0/grid/dbs/init+ASM.ora
				
			

Kiểm tra lại các ASM disk

				
					select GROUP_NUMBER,DISK_NUMBER,NAME,PATH, TOTAL_MB,FREE_MB,HEADER_STATUS from v$asm_disk;
				
			

Tạo lại spfile cho ASM Instance

				
					create spfile from pfile;
				
			

Cập nhật thông tin Spfile mới và Listener cho ASM Instance

				
					srvctl modify asm -p /u01/app/21.0.0/grid/dbs/spfile+ASM.ora 
srvctl modify asm  -l LISTENER
				
			

Khởi động lại OHAS và kiểm tra lại:

				
					crsctl stop has 
crsctl start has 
crsctl stat res -t
				
			

Kết quả cuối cùng như sau:

Check Grid Infrastructure resources

Chúc các bạn thành công

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

Đọc thêm  Thay đổi Undo Tablespace trên Oracle
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x