CÁC KHÓA HỌC ORACLE SẮP DIỄN RA TRONG NĂM 2024

Dưới đây là lịch học (dự kiến) các lớp Oracle Database trong năm 2023

Tên khóa học Đăng ký Ngày khai giảng Trạng thái
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 10 01/01 Đã kết thúc
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 11 Đăng ký 06/03  Sắp diễn ra

CÁC KHÓA HỌC ORACLE SẮP DIỄN RA TRONG NĂM 2023

Dưới đây là lịch học (dự kiến) các lớp Oracle Database trong năm 2023

 

Tên khóa học Đăng ký Ngày khai giảng Trạng thái
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 05 14/02 Đã kết thúc
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 06 11/4 Đã kết thúc
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 07 16/06 Đã kết thúc
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 08 18/08 Đã kết thúc
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 09 16/10 Đã kết thúc

 CÁC KHÓA HỌC ORACLE ĐÃ DIỄN RA TRONG NĂM 2022

Dưới đây là lịch học (dự kiến) các lớp Oracle Database trong năm 2022

 

Tên khóa học Đăng ký Ngày khai giảng Trạng thái
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 03  20/09 Đã kết thúc
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 04 Đăng ký 15/11 Đã kết thúc
Quản trị hệ thống Oracle Data Guard  Đăng ký 22/11 Đã kết thúc
Quản trị Oracle Database theo kiến trúc Multitenant 12c Đăng ký 20/12 Đã kết thúc

LIÊN HỆ:

Chat với giảng viên