CÁC KHÓA HỌC ORACLE SẮP DIỄN RA TRONG NĂM 2022

Dưới đây là lịch học (dự kiến) các lớp Oracle Database trong năm 2022

 

Tên khóa học Đăng ký Ngày khai giảng Trạng thái
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 03  20/09 Đang diễn ra
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 04 Đăng ký 15/11 Sắp diễn ra
Quản trị hệ thống Oracle Data Guard  Đăng ký 15/11 Sắp diễn ra
Quản trị Oracle Database theo kiến trúc Multitenant 12c Đăng ký 20/12 Sắp diễn ra

 

   LIÊN HỆ ĐỂ ĐĂNG KÝ:

Chat với giảng viên