CÁC KHÓA HỌC ORACLE SẮP DIỄN RA TRONG NĂM 2023

Dưới đây là lịch học (dự kiến) các lớp Oracle Database trong năm 2023

 

Tên khóa học Đăng ký Ngày khai giảng Trạng thái
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 05 Đăng ký 14/02 Sắp diễn ra

   CÁC KHÓA HỌC ORACLE SẮP DIỄN RA TRONG NĂM 2022

Dưới đây là lịch học (dự kiến) các lớp Oracle Database trong năm 2022

 

Tên khóa học Đăng ký Ngày khai giảng Trạng thái
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 03  20/09 Đã kết thúc
Quản trị Oracle thật là đơn giản – Khóa 04 Đăng ký 15/11 Đã kết thúc
Quản trị hệ thống Oracle Data Guard  Đăng ký 22/11 Đã kết thúc
Quản trị Oracle Database theo kiến trúc Multitenant 12c Đăng ký 20/12 Đã kết thúc

   LIÊN HỆ:

Chat với giảng viên