Kết nối PDB và CDB

Ở phiên bản 12c, Oracle chia ra 2 loại database: CDB và PDB. Điều này có thể làm cho bạn có đôi chút bỡ ngỡ lúc mới tiếp xúc.

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối vào CDB, PDB và biết được database mà các bạn kết nối vào là CDB hay PDB.


   Môi trường thực hiện bài lab

   Hệ điều hành: Oracle Linux 7.4

   Phiên bản Oracle Database: 12.2.0.1.0


   Kết nối vào CDB

Kết nối với CDB cũng giống như kết nối với bất kỳ database thông thường nào trước đây.

   Kết nối từ máy chủ cài đặt database

$ export ORACLE_SID=orcl
$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed Jul 7 11:47:46 2021

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL>

 

Bạn có thể kiểm tra database mình đang kết nối đến là CDB hay PDB bằng câu lệnh sau:

SQL> show con_name

CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT

Kết quả như ở trên có nghĩa là bạn đang kết nối vào CDB, còn không phải thì tức là bạn đang kết nối vào PDB.

Đọc thêm  Restore database PostgreSQL ở chế độ No Archive mode

Ở tại mức CDB, bạn có thể kiểm tra các PDB mà CDB đó đang quản lý

SQL> show pdbs

CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
2 PDB$SEED READ ONLY NO
3 PDB1   MOUNTED
4 PDB4   MOUNTED
7 PDB3   MOUNTED

   Kết nối theo kiểu Easy Connect

Để kết nối vào database theo hình thức EZ Connect hoặc Local Naming thì đều phải có username và password. Cụ thể cách tạo user trong CDB hay PDB tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở bài viết khác nhé. Ở trong bài này, coi như các bạn đã được cung cấp username và password để kết nối rồi.

$ sqlplus c##duydx/[email protected]239.42.105:1521/orcl
SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed Jul 7 15:52:37 2021

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL>

Trong đó, c##duydxoracle tương ứng là username và password của CDB orcl

   Kết nối theo kiểu Local naming hay kết nối qua tnsnames

ORCL =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.239.42.105)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = orcl)
)
)

 

$ sqlplus c##duydx/[email protected]

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed Jul 7 15:59:15 2021

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Last Successful login time: Wed Jul 07 2021 15:52:38 +07:00

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL>

   Kết nối vào PDB

 

   Kết nối từ CDB rồi chuyển sang PDB

Đầu tiên bạn kết nối đến CDB như hướng dẫn ở trên, sau đó gõ lệnh

ALTER SESSION SET CONTAINER=pdb1;

 

Kiểm tra lại

SQL> show con_name

CON_NAME
------------------------------
PDB1

 

   Kết nối theo kiểu EZ Connect

 

$ sqlplus duydx/[email protected]:1521/pdb1

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed Jul 7 16:16:36 2021

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL>

   Kết nối theo kiểu Local Naming

 

PDB1 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = werac3)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = pdb1)
)
)

 

$ sqlplus duydx/[email protected]

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed Jul 7 16:17:28 2021

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Last Successful login time: Wed Jul 07 2021 16:16:36 +07:00

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL>

Như vậy là tôi đã demo xong các cách kết nối đến CDB và PDB mà bạn có thể sử dụng trong Oracle Database 12c. Nếu bạn muốn tôi demo thêm những chức năng gì trong các Database, hãy comment bên dưới bài viết này hoặc tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” nhé.

Đọc thêm  12c New Features - Di chuyển datafile online

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

Xin cho tôi được biết, bạn cảm thấy bài viết này như thế nào? Ý kiến của bạn sẽ giúp tôi nâng cao chất lượng bài viết của mình.

  Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy có ích nhé
  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments