QUẢN LÝ Tablespace

   Giới thiệu

Trong kiến trúc Multitenant được Oracle đưa vào từ bản 12c, có rất nhiều thứ đã thay đổi, trong đó có cả Tablespace.

Cũng như user, giờ đây, tablespace cũng tồn tại ở 2 cấp độ: CDB PDB

Đọc thêm  Oracle 12c - Quản lý User trong CDB và PDB

 


   Kiểm tra thông tin tablespace

Đầu tiên, bạn kết nối vào CDB bằng sqlplus

sqlplus / as sysdba

 

Bạn kiểm tra các PDB đang hoạt đông bằng câu lệnh sau:

show pdbs
  CON_ID CON_NAME			 OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
   2 PDB$SEED			 READ ONLY NO
   3 PDB1 			 READ WRITE NO
   5 PDB2 			 READ WRITE NO
   7 PDB3 			 READ WRITE NO

 

Bạn kiểm tra các tablespace hiện đang có bằng câu lệnh sau:

select tablespace_name, con_id from cdb_tablespaces;

 

Ở đây tôi dùng view có tiền tố cdb_* để lấy được thông tin trong toàn bộ CDB.

Quản lý tablespace 1

 

Như các bạn thấy, CDB$ROOT cũng có tablespace, mà các PDB cũng có tablespace của riêng nó. Các bạn chú ý 1 điều này, bạn thấy tablespace UNDOTBS1 đều xuất hiện trong tất cả database không? Đó là tính năng mới trong phiên bản 12.2 đó, nó gọi là LOCAL UNDO, còn ở bản 12.1, chỉ có 1 tablespace UNDO cho tất cả thôi nhé.

Đọc thêm  12c New Features - So sánh Local Undo và Shared Undo

   Quản lý tablespace ở CDB

 

Quản lý tablespace ở mức CDB không có gì khác so với các phiên bản trước (non Multitenant).

   Tạo tablespace mới

SQL> create tablespace data2022 datafile '/u01/app/oradata/CDB1/data2022_1.dbf' size 10G;

Tablespace created.

   Add thêm datafile mới:

SQL> alter tablespace data2022 add datafile '/u01/app/oradata/CDB1/data2022_2.dbf' size 10G;

Tablespace altered.

   Drop tablespace

SQL> drop tablespace data2022 including contents and datafiles;

Tablespace dropped.

   Quản lý tablespace ở mức PDB

 

Cơ bản là cũng không có gì khác đâu, chỉ lưu ý bạn 1 điều là bạn muốn tạo tablespace trong PDB nào bạn phải kết nối đúng với PDB đấy nhé.

SQL> alter session set container=pdb1;

Session altered.

   Tạo mới tablespace

SQL> create tablespace pdb1_data2022 datafile '/u01/app/oradata/CDB1/pdb1/data2022_1.dbf' size 10G; 

Tablespace created.

   Add thêm datafile

SQL> alter tablespace pdb1_data2022 add datafile '/u01/app/oradata/CDB1/pdb1/data2022_2.dbf' size 10G;

Tablespace altered.

 

Kiểm tra lại:

SQL> select tablespace_name from dba_tablespaces;

TABLESPACE_NAME
------------------------------
SYSTEM
SYSAUX
UNDOTBS1
TEMP
USERS
PDB1_DATA2022

6 rows selected.

 

Ở đây, tôi dùng view có tiền tố dba_* để xem các thông tin của PDB.

   Drop tablespace 

Và cuối cùng là drop tablespace bằng lệnh sau

SQL> drop tablespace pdb1_data2022 including contents and datafiles; 

Tablespace dropped.

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

   Tặng bạn 02 khoá học “Linux thật là đơn giản” và “Các khái niệm phải biết về Database” hoàn toàn miễn phí. 2 khoá học này sẽ giúp bạn nắm được các kiến thức quan trọng nhất để học tập các kỹ năng cao hơn về Database.

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

KHOÁ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

 KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN (ADMIN 1)  

CÁC KHOÁ NÂNG CAO:

 KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ KIẾN TRÚC MULTITENANT 12c 

 KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DATA GUARD  

CÁC KHOÁ COMBO:

 COMBO 1: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c 

 COMBO 2: ADMIN 1 + DATA GUARD 

 COMBO 3: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c + DATA GUARD 

LỊCH HỌC:

Mời bạn xem tại đây: LỊCH HỌC CÁC LỚP ORACLE 

ĐĂNG KÝ:

Form đăng ký

 

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận