Di chuyển datafile

   Kiểm tra các datafile hiện tại

set lines 300
col file_name format a60
col tablespace_name format a15
select file_name, tablespace_name from dba_data_files;

check datafile oracle

Mục tiêu: Chuyển datafile có đường dẫn “+DATA/ORCL/DATAFILE/users.259.1104414263” sang thư mục /u01/app/oracle/oradata

 

   Di chuyển datafile từ ASM sang File system

ALTER DATABASE MOVE DATAFILE '+DATA/ORCL/DATAFILE/users.259.1100824385' TO '/u01/app/oracle/oradata/users01.dbf';

 

   Di chuyển datafile từ File system sang ASM

ALTER DATABASE MOVE DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/users01.dbf' TO '+DATA';

Chú ý: ASM tự động đặt tên file, do đó, chúng ta không cần chỉ định đường dẫn đầy đủ

   Đổi tên datafile

ALTER DATABASE MOVE DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/users01.dbf' TO '/u01/app/oracle/oradata/users02.dbf';

   Di chuyển datafile nhưng vẫn giữ datafile gốc

ALTER DATABASE MOVE DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/users01.dbf' TO '/u01/app/oracle/oradata/users02.dbf' KEEP;

 

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

 

    KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN  Xem ngay!

 

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

Đọc thêm  Quản lý database trong PostgreSQL
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận