Mục lục

1. Giới thiệu

Bài viết này tổng hợp các câu lệnh gather statistics hay dùng cho Oracle Database

2. Gather statistics cho toàn bộ database

Bạn có thể chọn 1 trong những câu lệnh sau để gather statistics cho toàn bộ database

				
					EXEC DBMS_STATS.gather_database_stats;
EXEC DBMS_STATS.gather_database_stats(estimate_percent => 15); 
EXEC DBMS_STATS.gather_database_stats(estimate_percent => 15, cascade => TRUE);
EXEC DBMS_STATS.gather_database_stats(estimate_percent => DBMS_STATS.AUTO_SAMPLE_SIZE,degree => 8);
				
			

3. Gather statistics cho toàn bộ schema

Bạn có thể chọn 1 trong những câu lệnh sau để gather statistics cho toàn bộ schema

				
					EXEC DBMS_STATS.gather_schema_stats('SOE'); 
EXEC DBMS_STATS.gather_schema_stats('SOE', estimate_percent => 15); 
EXEC DBMS_STATS.gather_schema_stats('SOE', estimate_percent => 100, cascade => TRUE); 
EXEC DBMS_STATS.gather_schema_stats( ownname => 'SOE',method_opt => 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1', granularity => 'ALL', degree => 8, cascade => TRUE, estimate_percent=>dbms_stats.auto_sample_size);
				
			

4. Gather statistics cho 1 table cụ thể

				
					exec dbms_stats.gather_table_stats('SOE', 'CUSTOMERS'); 
exec dbms_stats.gather_table_stats('SOE', 'CUSTOMERS', estimate_percent => 15); 
exec dbms_stats.gather_table_stats('SOE', 'CUSTOMERS', estimate_percent => 15, cascade => true); 
exec dbms_stats.gather_table_stats (ownname => 'SOE' , tabname => 'CUSTOMERS',cascade => true, method_opt => 'for all indexed columns size 1', granularity => 'all', degree => 8);
exec dbms_stats.gather_table_stats (ownname => 'SOE' , tabname => 'CUSTOMERS', cascade => true, method_opt => 'for all columns size 1', granularity => 'all', degree => 8);
				
			

5. Gather statistics cho 1 partition cụ thể

				
					BEGIN DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS ( 
  ownname => 'SOE',
  tabname => 'CUSTOMERS', --- TABLE NAME 
  partname => 'PARTITION2022', --- PARTITION NAME 
  method_opt =>'for all indexed columns size 1', 
  GRANULARITY => 'APPROX_GLOBAL AND PARTITION',
  degree => 8); 
END;
				
			

6. Gather dictionary và fixed object statistics

				
					EXEC DBMS_STATS.gather_dictionary_stats;
EXEC DBMS_STATS.GATHER_FIXED_OBJECTS_STATS;
				
			

7. Lock/unlock statistics:

1. Lock stats schema:

				
					EXEC DBMS_STATS.lock_schema_stats('SOE');
				
			

2. Lock stats table:

				
					EXEC DBMS_STATS.lock_table_stats('SOE', 'CUSTOMERS');
				
			

3. Lock stats partition:

				
					EXEC DBMS_STATS.lock_partition_stats('SOE', 'CUSTOMERS', 'PARTITION2022');
				
			

4. Unlock stats schema:

				
					EXEC DBMS_STATS.unlock_schema_stats('SOE');
				
			

5. Unlock stats table:

				
					EXEC DBMS_STATS.unlock_table_stats('SOE', 'CUSTOMERS');
				
			

6. Unlock stats partition:

				
					EXEC DBMS_STATS.unlock_partition_stats('SOE', 'CUSTOMERS', 'PARTITION2022');
				
			

7. Check stats status:

				
					SELECT stattype_locked FROM dba_tab_statistics 
WHERE table_name = 'CUSTOMERS' and owner = 'SOE';
				
			

8. Kiểm tra xem object đã bị stale statistics hay chưa

1. Kiểm tra stale stats cho table:

				
					select owner,table_name, STALE_STATS 
from dba_tab_statistics 
where owner='SOE' and table_name='CUSTOMERS';
				
			

2. Kiểm tra stale stats cho index:

				
					select owner, INDEX_NAME, TABLE_NAME 
from DBA_IND_STATISTICS
where owner='SOE' and index_name='CUSTOMERS_IDX1';
				
			
 

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

Đọc thêm  Cấu hình lại Grid Infrastructure Standalone sau khi đổi Hostname

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

KHOÁ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN (ADMIN 1)

CÁC KHOÁ NÂNG CAO:

KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ KIẾN TRÚC MULTITENANT 12c

KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DATA GUARD

CÁC KHOÁ COMBO:

COMBO 1: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c

COMBO 2: ADMIN 1 + DATA GUARD

COMBO 3: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c + DATA GUARD

LỊCH HỌC:

Mời bạn xem tại đây: LỊCH HỌC CÁC LỚP ORACLE 

ĐĂNG KÝ:

https://forms.gle/MtCAoRQFenP886y79

Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x