Tạo Oracle ASM Disk

Bài viết + video dưới đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tạo các đĩa Oracle ASM disk

   Bước 1: Liệt kê các disk 

# fdisk -l

 

fdisk

Chúng ta có 3 đĩa sẵn sàng để cấu hình trở thành ASM disk, lần lượt là /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd

 

   Bước 2: Tạo partition lần lượt cho các disk

# fdisk /dev/sdb

Làm theo các bước trong hình:

format disk

Tương tự với 2 disk còn lại

# fdisk /dev/sdc
# fdisk /dev/sdd

 

   Bước 3: Tìm WWID cho các đĩa

Câu lênh:

/usr/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdb
/usr/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdc
/usr/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdd

find wwid

Đây là các WWID ứng với từng đĩa.

 

   Bước 4: Cấu hình udev

vi /etc/udev/rules.d/99-oracleasm.rules

Thêm vào file nội dung như sau:

KERNEL=="sd?1", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/usr/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/$parent", RESULT=="1ATA_VBOX_HARDDISK_VB493ec777-09594028", SYMLINK+="asm-disk1", OWNER="oracle", GROUP="oinstall", MODE="0660"
KERNEL=="sd?1", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/usr/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/$parent", RESULT=="1ATA_VBOX_HARDDISK_VBb73386d8-4e072c79", SYMLINK+="asm-disk2", OWNER="oracle", GROUP="oinstall", MODE="0660"
KERNEL=="sd?1", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/usr/lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/$parent", RESULT=="1ATA_VBOX_HARDDISK_VB848c3c08-ad251e4c", SYMLINK+="asm-disk3", OWNER="oracle", GROUP="oinstall", MODE="0660"

Giá trị của tham số RESULT chính là WWID tương ứng với từng đĩa mà ta đã lấy được ở bước trên

   Bước 5: Reload lại udev rule

# udevadm control --reload-rules
# /sbin/partprobe /dev/sdb1
# /sbin/partprobe /dev/sdc1
# /sbin/partprobe /dev/sdd1

 

   Bước 6: Kiểm tra lại kết quả

Sau khi đã làm các bước trên, bạn sẽ thấy kết quả như sau:

asm-disk

Chúc các bạn thành công

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

Đọc thêm  Xử lý thế nào khi phân vùng WAL file bị đầy

 

    KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN  Xem ngay!

 

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

Đặng Xuân Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *