Kiểm tra kích thước 1 bảng trong Oracle

Để kiểm tra dung lượng của bảng và các index liên quan, các bạn có thể sử dụng các script sau:

   Kiểm tra dung lượng của table

select segment_name,segment_type, sum(bytes/1024/1024/1024) GB
from dba_segments
where segment_name='&Your_Table_Name'
group by segment_name,segment_type;

 

   Kiểm tra dung lượng các index của table

SELECT idx.index_name, SUM(bytes)
FROM dba_segments seg,
dba_indexes idx
WHERE idx.table_owner = <<owner of table>>
AND idx.table_name = <<name of table>>
AND idx.owner = seg.owner
AND idx.index_name = seg.segment_name
GROUP BY idx.index_name

 

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

 

    KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN  Xem ngay!

 

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

Đặng Xuân Duy
Đọc thêm  PgPool là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *