Mục lục

1. Giới thiệu DBCA silent mode

DBCA (Database Configuration Assistant) là công cụ để tạo database.

Thông thường, chúng ta thường sử dụng DBCA với giao diện đồ hoạ. Nhưng DBCA còn 1 cách sử dụng khác, chỉ sử dụng dòng lệnh, đó là silent mode.

Đọc thêm  Tạo Container Database trong Oracle với dbca

2. Tạo database với DBCA ở silent mode

1. Tạo response file

Response file là 1 file chứa các thông tin cần thiết để DBCA có thể tạo ra 1 database.

Bạn có thể tìm thấy 1 template cho response file tại đường dẫn mặc định như sau:

				
					cd $ORACLE_HOME/assistants/dbca
				
			
dbca response file

Sau đó, copy file template này ra 1 vị trí khác và chỉnh sửa các option bên trong theo yêu cầu của bạn.

				
					cp $ORACLE_HOME/assistants/dbca/dbca.rsp /home/oracle/
				
			

2. Chỉnh sửa response file

Giả sử tôi muốn tạo ra 1 database có những yêu cầu như sau:

  • Tên database: ORCLCDB
  • Database Type: Single Instance
  • Container Database: Yes
  • Số lượng PDB: 1
  • Memory cấp phát cho Database bằng 60% Memory vật lý

Response file của tôi sẽ có dạng như sau:

				
					gdbName=orclcdb 
sid=orclcdb 
databaseConfigType=SI 
RACOneNodeServiceName= 
policyManaged= 
createServerPool= 
serverPoolName= 
cardinality= 
force= 
pqPoolName= 
pqCardinality= 
createAsContainerDatabase=true 
numberOfPDBs=1 
pdbName=pdb 
useLocalUndoForPDBs= 
pdbAdminPassword=oracle 
nodelist= 
templateName=General_Purpose.dbc 
sysPassword=oracle 
systemPassword=oracle 
oracleHomeUserPassword= 
emConfiguration= 
emExpressPort=5500 
runCVUChecks= 
dbsnmpPassword= 
omsHost= 
omsPort= 
emUser= 
emPassword= 
dvConfiguration= 
dvUserName= 
dvUserPassword= 
dvAccountManagerName= 
dvAccountManagerPassword= 
olsConfiguration= 
datafileJarLocation= 
datafileDestination=DATA 
recoveryAreaDestination=/u01/app/oracle/fra 
storageType=ASM 
diskGroupName=DATA 
asmsnmpPassword=oracle 
recoveryGroupName=DATA 
characterSet=AL32UTF8 
nationalCharacterSet= 
registerWithDirService= 
dirServiceUserName= 
dirServicePassword= 
walletPassword= 
listeners= 
initParams= 
sampleSchema= 
memoryPercentage=60 
databaseType=OLTP 
automaticMemoryManagement=true 
totalMemory=
				
			

3. Tạo database với câu lệnh dbca

Tiếp theo bạn chạy câu lệnh sau để chạy tạo database

				
					dbca -silent -createDatabase -responseFile /home/oracle/dbca.rsp -recoveryAreaSize 4000
				
			

Kết quả:

				
					Prepare for db operation 
7% complete 
Registering database with Oracle Restart 
11% complete 
Copying database files 
33% complete 
Creating and starting Oracle instance 
35% complete 
38% complete 
42% complete 
45% complete 
48% complete 
Completing Database Creation 
53% complete 
55% complete 
56% complete 
Creating Pluggable Databases 
60% complete 
78% complete 
Executing Post Configuration Actions 
100% complete 
Database creation complete. 
For details check the logfiles at: /u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/orclcdb. 
Database Information: 
Global Database Name:orclcdb 
System Identifier(SID):orclcdb 
Look at the log file "/u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/orclcdb/orclcdb.log" for further details.
				
			
 

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x