Tạo database không dùng giao diện

   Giới thiệu DBCA silent mode

DBCA (Database Configuration Assistant) là công cụ để tạo database.

Thông thường, chúng ta thường sử dụng DBCA với giao diện đồ hoạ. Nhưng DBCA còn 1 cách sử dụng khác, chỉ sử dụng dòng lệnh, đó là silent mode.

Đọc thêm  Tạo Container Database trong Oracle với dbca

 

   Tạo database với DBCA ở silent mode

   Tạo response file

Response file là 1 file chứa các thông tin cần thiết để DBCA có thể tạo ra 1 database.

Bạn có thể tìm thấy 1 template cho response file tại đường dẫn mặc định như sau:

cd $ORACLE_HOME/assistants/dbca

dbca response file

Sau đó, copy file template này ra 1 vị trí khác và chỉnh sửa các option bên trong theo yêu cầu của bạn.

cp $ORACLE_HOME/assistants/dbca/dbca.rsp /home/oracle/

 

   Chỉnh sửa response file

Giả sử tôi muốn tạo ra 1 database có những yêu cầu như sau:

  • Tên database: ORCLCDB
  • Database Type: Single Instance
  • Container Database: Yes
  • Số lượng PDB: 1
  • Memory cấp phát cho Database bằng 60% Memory vật lý

Response file của tôi sẽ có dạng như sau:

gdbName=orclcdb
sid=orclcdb
databaseConfigType=SI
RACOneNodeServiceName=
policyManaged=
createServerPool=
serverPoolName=
cardinality=
force=
pqPoolName=
pqCardinality=
createAsContainerDatabase=true
numberOfPDBs=1
pdbName=pdb
useLocalUndoForPDBs=
pdbAdminPassword=oracle
nodelist=
templateName=General_Purpose.dbc
sysPassword=oracle
systemPassword=oracle
oracleHomeUserPassword=
emConfiguration=
emExpressPort=5500
runCVUChecks=
dbsnmpPassword=
omsHost=
omsPort=
emUser=
emPassword=
dvConfiguration=
dvUserName=
dvUserPassword=
dvAccountManagerName=
dvAccountManagerPassword=
olsConfiguration=
datafileJarLocation=
datafileDestination=DATA
recoveryAreaDestination=/u01/app/oracle/fra
storageType=ASM
diskGroupName=DATA
asmsnmpPassword=oracle
recoveryGroupName=DATA
characterSet=AL32UTF8
nationalCharacterSet=
registerWithDirService=
dirServiceUserName=
dirServicePassword=
walletPassword=
listeners=
initParams=
sampleSchema=
memoryPercentage=60
databaseType=OLTP
automaticMemoryManagement=true
totalMemory=

   Tạo database với câu lệnh dbca

Tiếp theo bạn chạy câu lệnh sau để chạy tạo database

dbca -silent -createDatabase -responseFile /home/oracle/dbca.rsp -recoveryAreaSize 4000

Kết quả:

Prepare for db operation
7% complete
Registering database with Oracle Restart
11% complete
Copying database files
33% complete
Creating and starting Oracle instance
35% complete
38% complete
42% complete
45% complete
48% complete
Completing Database Creation
53% complete
55% complete
56% complete
Creating Pluggable Databases
60% complete
78% complete
Executing Post Configuration Actions
100% complete
Database creation complete. For details check the logfiles at:
 /u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/orclcdb.
Database Information:
Global Database Name:orclcdb
System Identifier(SID):orclcdb
Look at the log file "/u01/app/oracle/cfgtoollogs/dbca/orclcdb/orclcdb.log" for further details.

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

KHOÁ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

 KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN (ADMIN 1)  

CÁC KHOÁ NÂNG CAO:

 KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ KIẾN TRÚC MULTITENANT 12c 

 KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DATA GUARD  

CÁC KHOÁ COMBO:

 COMBO 1: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c 

 COMBO 2: ADMIN 1 + DATA GUARD 

 COMBO 3: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c + DATA GUARD 

LỊCH HỌC:

Mời bạn xem tại đây: LỊCH HỌC CÁC LỚP ORACLE 

ĐĂNG KÝ:

Form đăng ký

 

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận