Cấu hình Refreshable PDB

   Giới thiệu về Refreshable PDB

   Refreshable PDB là gì?

Kể từ bản Oracle Database Release 12.2, chúng ta sẽ có 1 tính năng đồng bộ khá giống với Oracle Data Guard, đó gọi là Refreshable PDB.

Bạn có thể sử dụng tính năng này để tạo ra 1 PDB đồng bộ định kỳ (không real time) với 1 PDB khác.

 

   Các đặc điểm chính

  • Refreshable PDB có thể open read only.
  • Tiến trình đồng bộ (refresh) có thể cấu hình chạy tự động (định kỳ) hoặc bằng tay.
  • Tuy nhiên, bạn cần phải close PDB thì mới thực hiện refresh được.
  • Có thể open read write PDB lên, tuy nhiên, sau đó sẽ không thể đưa PDB trở lại Refreshable PDB được nữa.

 

   Các bước cấu hình Refreshable PDB

   Tạo migrate user trên PDB nguồn

alter session set container=sourcedb;
create user refresh_user identified by oracle;
grant connect, create pluggable database to refresh_user;

   Tạo Tnsnames trên server chứa CDB đích

vi $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora

 

Thêm vào đoạn sau:
SOURCEPDB =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.56.100)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = sourcepdb)
    )
  )

 

   Tạo database link trên CDB đích

sqlplus / as sysdba
create database link refresh_link connect to refresh_user identified by oracle using 'sourcepdb';

   Tạo Refreshable PDB

create pluggable database refreshpdb from newcdb@refresh_link file_name_convert=('/u01/app/oracle/oradata/CDB1/sourcepdb/','/u02/data/CDB2/refreshpdb/') refresh mode  every 10 minutes;
Câu lệnh trên sẽ tạo ra 1 PDB (refreshpdb) tự động đồng bộ với PDB nguồn (sourcepdb) sau mỗi 10 phút.
Chú ý: Việc tự động refresh chỉ xảy ra khi Refreshable PDB ở trạng thái mount.
Nếu bạn open database (read only), bạn chỉ có thể xem được dữ liệu từ lần refresh gần nhất.
alter pluggable database refreshpdb open read only;

 

Đọc thêm  Đo mức độ tăng trưởng của database

   Enable chức năng refresh tự động

alter pluggable database refreshpdb refresh mode every 60 minutes;

 

   Refresh bằng tay

alter pluggable database refreshpdb refresh;

 

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

KHOÁ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

 KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN (ADMIN 1)  

CÁC KHOÁ NÂNG CAO:

 KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ KIẾN TRÚC MULTITENANT 12c 

 KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DATA GUARD  

CÁC KHOÁ COMBO:

 COMBO 1: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c 

 COMBO 2: ADMIN 1 + DATA GUARD 

 COMBO 3: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c + DATA GUARD 

LỊCH HỌC:

Mời bạn xem tại đây: LỊCH HỌC CÁC LỚP ORACLE 

ĐĂNG KÝ:

Form đăng ký

 

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận