Mặc định sau khi cài Oracle database, bạn có thể sử dụng kết nối với Database qua port 1521. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi port mặc định trên listener để nâng cao mức độ bảo mật.


   Cấu hình listener.ora

Trước hết, bạn stop listener xuống:

lsnrctl stop

Vào đường dẫn $ORACLE_HOME/network/admin, tìm file tnsnames.ora. Sửa lại PORT thành 1522: 

ORCL = ( DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1522) ) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = orcl) ) )

Save file lại.
Sau đó, khởi động lại listener:

lsnrctl start

   Thay đổi tham số

Tuy nhiên, tiến trình PMON (với bản Oracle Database 11g trở về trước) hay tiến trình LREG (Từ bản Oracle Database 12c trở đi) chỉ tự động đăng ký với port mặc định là 1521. Bạn cần phải thay đổi lại parameter local_listener trong database.
Mở SQLplus ra:

$ sqlplus / as sysdba
SQL> alter system set local_listener='(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1522))))' sid='*';

   Restart instance

shutdown immediate;
startup

   Kiểm tra lại kết quả

lsnrctl status

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

Xin cho tôi được biết, bạn cảm thấy bài viết này như thế nào? Ý kiến của bạn sẽ giúp tôi nâng cao chất lượng bài viết của mình.

  Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy có ích nhé
  Đọc thêm  Cách điều chỉnh các tham số cấp phát Memory trong Oracle
  5 1 vote
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest
  1 Comment
  Oldest
  Newest Most Voted
  Inline Feedbacks
  View all comments