Đổi tên schema PostgreSQL

Trong PostgreSQL, bạn hoàn toàn có thể thay đổi schema thành tên khác chỉ bằng 1 câu lệnh đơn giản

Giả sử tôi có 1 schema tên là pgadmin như sau:

postgres=# \dn
  List of schemas
  Name  |  Owner  
----------+-----------
 pgadmin | admin
 postgres | postgres
 public  | postgres
(3 rows)

Bên trong schema này bao gồm các bảng như sau:

postgres=# \dt pgadmin.*
      List of relations
 Schema | Name | Type | Owner 
---------+--------+-------+---------
 pgadmin | log_1 | table | admin
 pgadmin | log_10 | table | admin
 pgadmin | log_11 | table | admin
 pgadmin | log_12 | table | admin
 pgadmin | log_2 | table | admin
 pgadmin | log_3 | table | admin
 pgadmin | log_4 | table | admin
 pgadmin | log_5 | table | admin
 pgadmin | log_6 | table | admin
 pgadmin | log_7 | table | admin
 pgadmin | log_8 | table | admin
 pgadmin | log_9 | table | admin
(12 rows)

Tôi cần đổi tên schema pgadmin thành administrator, tôi  thực hiện như sau:

ALTER SCHEMA pgadmin RENAME TO administrator;
postgres=# \dn
   List of schemas
   Name   |  Owner  
---------------+-----------
 administrator | admin
 postgres   | postgres
 public    | postgres
(3 rows)

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

Xin cho tôi được biết, bạn cảm thấy bài viết này như thế nào? Ý kiến của bạn sẽ giúp tôi nâng cao chất lượng bài viết của mình.

  Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy có ích nhé
  Đọc thêm  Monitor Streaming Replication trong PostgreSQL
  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments