Đổi tên schema PostgreSQL

Trong PostgreSQL, bạn hoàn toàn có thể thay đổi schema thành tên khác chỉ bằng 1 câu lệnh đơn giản

Giả sử tôi có 1 schema tên là pgadmin như sau:

postgres=# \dn
  List of schemas
  Name  |  Owner  
----------+-----------
 pgadmin | admin
 postgres | postgres
 public  | postgres
(3 rows)

Bên trong schema này bao gồm các bảng như sau:

postgres=# \dt pgadmin.*
      List of relations
 Schema | Name | Type | Owner 
---------+--------+-------+---------
 pgadmin | log_1 | table | admin
 pgadmin | log_10 | table | admin
 pgadmin | log_11 | table | admin
 pgadmin | log_12 | table | admin
 pgadmin | log_2 | table | admin
 pgadmin | log_3 | table | admin
 pgadmin | log_4 | table | admin
 pgadmin | log_5 | table | admin
 pgadmin | log_6 | table | admin
 pgadmin | log_7 | table | admin
 pgadmin | log_8 | table | admin
 pgadmin | log_9 | table | admin
(12 rows)

Tôi cần đổi tên schema pgadmin thành administrator, tôi  thực hiện như sau:

ALTER SCHEMA pgadmin RENAME TO administrator;
postgres=# \dn
   List of schemas
   Name   |  Owner  
---------------+-----------
 administrator | admin
 postgres   | postgres
 public    | postgres
(3 rows)

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

Xin cho tôi được biết, bạn cảm thấy bài viết này như thế nào? Ý kiến của bạn sẽ giúp tôi nâng cao chất lượng bài viết của mình.

  Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy có ích nhé
  Đặng Xuân Duy

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *