bi-kip-linux-03

 

Bạn muốn dọn dẹp những file trace, log của hệ thống, cơ sở dữ liệu đã hơn 30 ngày mà không có thay đổi gì?

Bạn muốn tìm những file mới bị thay đổi trong 10 phút gần nhất để phán đoán một tình huống lỗi khi xử lý sự cố?

Đó là hai trường hợp bạn có thể gặp trong quá trình vận hành, triển khai hoặc ứng cứu hệ thống.

Đọc thêm  Bí kip Linux #2: Tìm kiếm file và thư mục theo dung lượng
Đọc thêm  Bí kíp Linux #1: Tìm kiếm file và chuỗi ký tự xuất hiện trong file

Dưới đây là các câu lệnh hữu ích có thể giúp bạn trong các tình huống đó


   Kiểm tra file bị thay đổi

Hệ thống bạn đột nhiên gặp vấn đề, ngoài việc kiểm tra hiệu năng và các câu lệnh trên Database, bạn muốn kiểm tra phân vùng /u01 trên OS xem có file nào mới bị thay đổi trong vòng 10 phút gần nhất không

$ find /u01 -mmin -10

 

Trường hợp bạn muốn tìm các file trong phân vùng /u01 mà bị thay đổi lớn hơn 10 phút.

$ find /u01 -mmin +10

 

Nếu bạn muốn hiển thị thêm thời gian file đã bị thay đổi thể thuận tiện cho việc phán đoán xự cố

$ find /u01 -mmin -10 -printf "%p %TY-%Tm-%Td %TH:%TM:%TS %Tz\n"

   Xóa file đã quá hạn

Câu lệnh sau đây cho phép bạn xóa những file trace cũ hơn 10 ngày trong thư mục /u01/app/oracle/diag/rdbms/talent5/talent5/trace

find /u01/app/oracle/diag/rdbms/talent5/talent5/trace/*.trc -type f -mtime +10 -exec rm -f {} \;

 

Sử dụng câu lệnh sau cũng có thể cho kết quả tương tự : xóa những file trace cũ hơn 10 ngày

find /u01/app/oracle/diag/rdbms/talent5/talent5/trace/*.trc -mtime +10 | xargs rm

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

Xin cho tôi được biết, bạn cảm thấy bài viết này như thế nào? Ý kiến của bạn sẽ giúp tôi nâng cao chất lượng bài viết của mình.

  Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy có ích nhé
  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments