bi-kip-linux-07

Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng vi để tìm kiếm và thay thế ký tự trong file. Nếu bạn chưa biết về vi, có thể tham khảo bài viết trước đó tại đây

Đọc thêm  Bí kíp Linux #5: Tạo file bằng trình soạn thảo vi
Đọc thêm  Bí kíp Linux #6: Di chuyển con trỏ nhập liệu trong vi

   Tìm kiếm 1 chuỗi ký tự trong file

Giả sử bạn muốn tìm kiếm chuỗi ký từ “ORA-” trong file alert log. Đây là cách một DBA có thể kiểm tra các cảnh báo lỗi của Oracle database:

Đầu tiên bạn mở file alert log ra bằng trình soạn thảo vi

vi alert_xxx.log

Kiểm tra lại xem bạn có đang ở chế độ Command mode trong vi hay không. Để chắc chắn điều này hãy ấn phím Esc.

Sau đó, bạn hãy gõ các lệnh sau:

 • Ấn /ORA- để bắt đầu tìm kiếm chuỗi “ORA-“ trong nội dung file. Con trỏ chuột sẽ dừng tại dòng đầu tiên mà nó tìm được chuỗi đó.
 • Ấn n để tìm kiếm tiếp tục các dòng phía sau
 • Ấn N (viết hoa) để tìm kiếm ngược lại các dòng phía trước

   Thay thế toàn bộ chuỗi trong 1 file thành chuỗi mới

Giả sử bạn có một parameter file và cần thay thế toàn bộ từ “lab” thành “TALENT5 ”

File trước ban đầu có nội dung như sau:

lab.__data_transfer_cache_size=0
lab.__db_cache_size=343932928
lab.__inmemory_ext_roarea=0
lab.__inmemory_ext_rwarea=0
lab.__java_pool_size=4194304
lab.__large_pool_size=8388608
lab.__oracle_base='/u01/app/oracle'#ORACLE_BASE set from environment

Bạn thực hiện lệnh sau (nhớ là phải ở trong Command mode nhé)

Đọc thêm  Bí kíp Linux #5: Tạo file bằng trình soạn thảo vi
:%s/lab/TALENT5/g


Câu lệnh sẽ tìm kiếm và thay thế toàn bộ trong file các chuỗi ký tự “lab” thành TALENT5.

Kết quả như sau:

TALENT5.__data_transfer_cache_size=0
TALENT5.__db_cache_size=343932928
TALENT5.__inmemory_ext_roarea=0
TALENT5.__inmemory_ext_rwarea=0
TALENT5.__java_pool_size=4194304
TALENT5.__large_pool_size=8388608
TALENT5.__oracle_base='/u01/app/oracle'#ORACLE_BASE set from environment

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

Xin cho tôi được biết, bạn cảm thấy bài viết này như thế nào? Ý kiến của bạn sẽ giúp tôi nâng cao chất lượng bài viết của mình.

  Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy có ích nhé
  Đặng Xuân Duy

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *