Mục lục

Giới thiệu

Bài viết này trong loạt 3 bài viết về triển khai hệ thống Oracle Database 21c Standalone trên Linux 7.x

 1. Cài đặt Oracle Grid Infrastructure 21c Standalone trên Linux 7
 2. Cài đặt Oracle Database Software 21c Standalone trên Linux 7
 3. Tạo Oracle Database 21c bằng DBCA
Đọc thêm  Cài đặt Oracle Database Software 21c Standalone trên Linux 7

Chuẩn bị môi trường

Cấu hình server cho bài lab

 • IP: 192.168.56.100
 • Hostname: oralab
 • CPU: 1 core
 • Memory: 4GB
 • OS Disk:
  • /dev/sda: 10G – Dành cho hệ điều hành
  • /dev/sdb, /dev/sdc/, /dev/sdd : Mỗi đĩa 3G – Cấu hình trở thành các ASM Disk
  • /dev/sde: 30G – Dành để cài đặt Oracle Grid Infrastructure và Database Software. (/u01)

 

Download bộ cài của Oracle Grid Infrastructure 21c

Sau khi download bộ cài Oracle Grid Instructure 21c từ trang edelivery.oracle.com, ta sẽ có file như sau:

V1011504-01.zip

Chú ý: Tuỳ vào nguồn bạn download, tên file bộ cài của Oracle Grid Infrastructure 21c có thể khác đi.

Các bước Pre-Install

Cấu hình /etc/hosts

vi /etc/hosts

 

Thêm vào đoạn sau

192.168.56.100   oralab

 

Cài đặt các gói phần mềm cần thiết

Cho đĩa DVD Linux 7.x của bạn vào server, và thực hiện các lệnh sau để cài đặt các gói phần mềm cần thiết:

mount /dev/cdrom /mnt

cd /mnt/Packages

rpm -Uvh bc-1*
rpm -Uvh binutils-2*
rpm -Uvh elfutils-libelf-0.*
rpm -Uvh glibc-2*
rpm -Uvh glibc-devel-2.*
rpm -Uvh ksh-2*
rpm -Uvh libaio-0*
rpm -Uvh libXrender-0*
rpm -Uvh libX11-1*
rpm -Uvh libXau-1*
rpm -Uvh libXi-1*
rpm -Uvh libXtst-1*
rpm -Uvh libgcc-4*
rpm -Uvh libstdc++-4*
rpm -Uvh libxcb-1*
rpm -Uvh make-3*
rpm -Uvh policycoreutils-2*
rpm -Uvh policycoreutils-python-2*
rpm -Uvh smartmontools-7*
rpm -Uvh sysstat-10*
rpm -Uvh net-tools-2*
rpm -Uvh nfs-utils-1*

 

 

Tạo group

groupadd -g 1000 oinstall
groupadd -g 1200 asmadmin
groupadd -g 1201 asmdba
groupadd -g 1202 asmoper
groupadd -g 1203 racdba
groupadd -g 1204 backupdba
groupadd -g 1205 dgdba
groupadd -g 1206 kmdba
groupadd -g 1207 dba
groupadd -g 1208 oper

Tạo user oracle

useradd -m -u 1100 -g oinstall -G dba,oper,asmadmin,asmdba,asmoper,racdba,backupdba,dgdba,kmdba -d /home/oracle -s /bin/bash -c "Oracle Database Owner" oracle 

passwd oracle

 

Tạo các file biến môi trường

Tạo file grid.env để chứa các biến môi trường cho Grid Infrastructure

su - oracle

vi grid.env

Thêm vào file đoạn sau:

export TMP=/tmp
export TMPDIR=$TMP

export ORACLE_HOSTNAME=oralab
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/21.0.0/grid
export ORA_INVENTORY=/u01/app/oraInventory
export ORACLE_SID=+ASM

export PATH=/usr/sbin:/usr/local/bin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib

 

Tạo các  thư mục cài đặt

Quay trở lại root

su - root

 

mkdir -p /u01/app/21.0.0/grid
mkdir -p /u01/app/grid
mkdir -p /u01/app/oracle
chown -R grid:oinstall /u01
chown oracle:oinstall /u01/app/oracle
chmod -R 775 /u01/

Cấu hình Resource Limit cho user oracle

vi /etc/security/limits.conf

 

Thêm vào file đoạn sau

oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536

Cấu hình Kernel Parameters

vi /etc/sysctl.conf

Thêm vào cuối file đoạn sau:

fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 4294967295
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576

Xác minh lại:

sysctl -p

Cấu hình ASM disk

Ở bước này, chúng ta cần thiết lập để Oracle Grid Infrastructure có thể nhìn thấy các đĩa sẽ được dự tính trở thành ASM Disk (cụ thể là /dev/sdb, /dev/sdc và /dev/sdd)

Tham khảo bài viết sau để cấu hình ASM Disk

Đọc thêm  Hướng dẫn tạo Oracle ASM Disk bằng udev

 

Cài đặt Oracle Grid Infrastructure 21c

Chạy file biến môi trường

su - oracle
. grid.env

(Nhớ là có dấu . ở đầu câu lệnh . grid.env đấy nhé)

Upload và giải nén bộ cài Oracle Grid Infrastructure 21c

mv V1011504-01.zip $ORACLE_HOME/
cd $ORACLE_HOME
unzip V1011504-01.zip

Các bước cài đặt trên giao diện

Bạn chạy file ./gridSetup.sh

cd $ORACLE_HOME
./gridSetup.sh

Một cửa số giao diện sẽ hiện ra như sau:

Bạn chọn: Configure Oracle Grid Infrastructure for a Standalone Server (Oracle Restart)

oracle-grid-21c-2

Ở bước này, bạn chọn Change Discovery Path và điền vào đó: /dev/asm-disk*, sau đó ấn OK.

Phần Disk group name, bạn điền tên của Disk group. VD: DATA

Phần Redundancy bạn chọn External

Màn hình hiển thị như bên dưới:

oracle-grid-21c-3

Ở màn hình này, bạn điền password cho user SYS

oracle-grid-21c-4

Các màn hình tiếp theo, bạn lựa chọn như trong hình

oracle-grid-21c-5

oracle-grid-21c-6

oracle-grid-21c-8

Sau đó, trình cài đặt sẽ kiểm tra xem server của bạn có đáp ứng những yêu cầu cài đặt của Oracle Grid Infrastructure 21c hay không

oracle-grid-21c-10

Nếu có lỗi, trình cài đặt sẽ liệt kê ra ở màn hình tiếp theo. Nếu đó là lỗi có thể bỏ qua được, bạn tích chọn Ignore All.

Sau đó ấn Next để tiếp tục.

oracle-grid-21c-11
Màn hình tiếp theo sẽ tổng kết lại các thông tin trước khi cài đặt –> Next

Quá trình cài đặt bắt đầu…

oracle-grid-21c-13

Ở giữa quá trình cài đặt, một màn hình nhỏ sẽ bật ra, yêu cầu bạn chạy 2 script ở dưới với quyền root.

Ban đừng tắt màn hình này vội. Bạn hãy mở kết nối đến server bằng user root và chạy lần lượt 2 script trên.

oracle-grid-21c-14

Chạy script 1 bằng root

oracle-grid-21c-15

Chạy script 2 bằng root

oracle-grid-21c-16

Sau đó ấn OK ở màn hình nhỏ, quá trình cài đặt sẽ tiếp tục…

oracle-grid-21c-17

Quá trình cài đặt đã thành công.

oracle-grid-21c-18

Như vậy là tôi đã cài đặt xong Oracle Grid Infrastructure 21c. Chúc các bạn thành công.

Bài tiếp theo:

Đọc thêm  Cài đặt Oracle Database Software 21c Standalone trên Linux 7

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

KHOÁ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN (ADMIN 1)

CÁC KHOÁ NÂNG CAO:

KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ KIẾN TRÚC MULTITENANT 12c

KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DATA GUARD

CÁC KHOÁ COMBO:

COMBO 1: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c

COMBO 2: ADMIN 1 + DATA GUARD

COMBO 3: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c + DATA GUARD

LỊCH HỌC:

Mời bạn xem tại đây: LỊCH HỌC CÁC LỚP ORACLE 

ĐĂNG KÝ:

https://forms.gle/MtCAoRQFenP886y79

 

Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x