Cấu hình Oracle Shared Server

Theo mặc định, Oracle database sẽ hoạt động ở chế độ Dedicated Server.
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các bước sử dụng để cấu hình chế độ Shared Server trong Oracle Database.

Đọc thêm  So sánh Shared Server và Dedicated Server trong Oracle

    Kiểm tra xem shared server đã được bật hay chưa

SQL> show parameter shared_server

Kết quả

NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
max_shared_servers          integer
shared_server_sessions        integer   0
shared_servers            integer   0

 

Nếu tham số shared_servers có giá trị bằng 0, có nghĩa là chế độ Shared Server hiện chưa được bật.

    Cấu hình Shared Server

   Cấu hình tham số

Nói chung, bạn chỉ cần sửa tham số shared_servers có giá trị lớn hơn 0 là xong. Tuy nhiên bạn nên đặt thêm 1 số các tham số liên quan nữa để tối ưu hơn:

alter system set shared_servers=5;
alter system set max_dispatchers=10 scope=spfile;
alter system set shared_server_sessions=5 scope=spfile;
alter system set circuits=300 scope=spfile;
alter system set dispatchers="(protocol=TCP)(dispatchers=3)(connections=100)" scope=spfile;

   và khởi động lại instance

shutdown immediate
startup

Kiểm tra lại

   Tạo TNS Name mới

vi $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora

 

Thêm vào file tns name như sau:

ORCL =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracle-lab)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = orcl)
  )
 )

 

   Kết nối đến instance bằng tns name này

$ sqlplus duydx/[email protected]

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed May 4 13:32:13 2022

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Last Successful login time: Wed May 04 2022 13:32:05 +07:00

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
select username, server from v$session;


USERNAME                      SERVER
-------------------------------------------------- ---------
SYS                        DEDICATED
DUYDX                       SHARED

Bạn thấy kết nối vào user Duydx mà tôi vừa tạo bên trên, đang ở chế độ Shared rồi đó.

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

 

    KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN  Xem ngay!

 

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận