Quản lý user trong Oracle

   Giới thiệu về Oracle User

User được sử dụng để kết nối với database. Tất cả các đối tượng của database như table, view, index, … đều phải thuộc về 1 user cụ thể.

Trong Oracle Database, khái niệm userschema là gần như đồng nhất với nhau.

Bạn có thể coi rằng user là tài khoản bạn sử dụng để kết nối với database và schema là tập hợp các đối tượng (table, view, index) thuộc về user đó.

Oracle User

 

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác cơ bản và thông dụng nhất để quản lý user trong Oracle Database bằng câu lệnh SQL

Đọc thêm  Quản lý Tablespace trong Oracle Database 12c
Đọc thêm  Quản lý Schema trong PostgreSQL
Đọc thêm  Các gợi ý để partition bảng sao cho hiệu quả

   Làm việc với Oracle User

   Tạo user:

CREATE USER DUY IDENTIFIED BY Abcd#1234
PROFILE DEFAULT
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;

 

Khi bạn tạo user với câu lệnh bên trên, user chưa có quyền gì cả, kể cả quyền kết nối. Thực hiện câu lệnh sau để cho phép user có thể kết nối đến database.

grant create session to Duy;

 

   Thay đổi password cho user

alter user DUY identified by newPassword#123;

 

   Lock/Unlock user

alter user DUY account lock;

alter user DUY account unlock;

 

User bị lock sẽ không thể đăng nhập được.

 

   Expire password user

Khi thực hiện expire password user, khi user đăng nhập, Oracle sẽ nhắc user cần đặt mật khẩu mới.

alter user DUY account expire;

 

   Thay đổi Default Tablespace

select username, default_tablespace from dba_users where username='DUY';

alter user DUY default tablespace DATA;

 

   Thay đổi Default Temporary Tablespace

select username, TEMPORARY_TABLESPACE from dba_users where username='DUY';

alter user DUY temporary tablespace TEMP2;

 

   Thay đổi profile của user

select username, profile from dba_users where username='DUY';

ALTER USER DUY PROFILE APP_PROFILE;

 

   Thay đổi quota cho user

alter user duy quota 100M on USERS;

 

   Drop user

drop user DEV_CLASS cascade;

Ngoài ra, tôi cũng có  1 video khác hướng dẫn cách quản lý user trong Oracle bằng công cụ Toad

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

 

    KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN  Xem ngay!

 

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận