Mục lục

1. Giới thiệu create database

Thông thường, chúng ta thường tạo database bằng công cụ DBCA (Database Configuration Assistant).

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tạo database bằng 1 cách khác, ít thông dụng hơn. Đó là sử dụng câu lệnh CREATE DATABASE.

2. Tạo database bằng lệnh CREATE DATABASE

1. Thiết lập biến môi trường

				
					export ORACLE_SID=orclcdb 
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1
				
			

2. Tạo password file

				
					cd $ORACLE_HOME/dbs/ 
orapwd file=orapworclcdb password=<password> entries=5
				
			

Ghi chú: Nếu password đơn giản quá, có thể câu lệnh sẽ báo lỗi.

3. Tạo init parameter

				
					vi $ORACLE_HOME/dbs/initorclcdb.ora

				
			

Thêm vào file 3 dòng sau (đây là các parameter tối thiểu cho 1 database)

				
					db_name=orclcdb 
control_files='+DATA/ORCLCDB/CONTROLFILE/control01.ctl' 
memory_target=1400M
				
			

4. Tạo spfile

				
					sqlplus / as sysdba 
create spfile from pfile;
				
			

Câu lệnh trên sẽ tạo ra 1 spfile là $ORACLE_HOME/dbs/spfileorclcdb.ora

tạo spfile

5. Khởi động database 

				
					sqlplus / as sysdba 
startup nomount
				
			

6. Tạo database bằng câu lệnh CREATE DATABASE

				
					create database orclcdb 
user sys identified by oracle 
user system identified by oracle 
logfile group 1 ('+DATA') size 50m blocksize 512, 
    group 2 ('+DATA') size 50m blocksize 512, 
    group 3 ('+DATA') size 50m blocksize 512 
maxloghistory 1
maxlogfiles 16 
maxlogmembers 3 
maxdatafiles 1024 
character set al32utf8 
national character set al16utf16 
extent management local 
datafile '+DATA' size 700m reuse autoextend on next 10240k maxsize unlimited 
sysaux datafile '+DATA' size 550m reuse 
  autoextend on next 10240k maxsize unlimited 
default tablespace users datafile '+DATA' size 500m reuse 
  autoextend on maxsize unlimited 
default temporary tablespace tempts1 tempfile '+DATA' size 20m reuse
  autoextend on next 640k maxsize unlimited
undo tablespace undotbs1 datafile '+DATA' size 200m reuse 
  autoextend on next 5120k maxsize unlimited 
user_data tablespace usertbs datafile '+DATA' size 200m reuse 
  autoextend on maxsize unlimited;
				
			

Ghi chú: Ở đây tôi đặt database trên ASM, nên tôi không cần chỉ định ra đường dẫn cụ thể cho các database.

7. Chạy các post script

Sau khi tạo xong database bằng câu lệnh CREATE DATABASE, bạn cần chạy các script dưới đây để tạo ra các Data Dictionary Vỉew

Thực hiện bằng SYS

				
					sqlplus / as sysdba 
@?/rdbms/admin/catalog.sql 
@?/rdbms/admin/catproc.sql 
@?/rdbms/admin/utlrp.sql
				
			

Thực hiện bằng user SYSTEM

				
					sqlplus system/oracle
@?/sqlplus/admin/pupbld.sql
				
			

8. Add database vào Oracle Restart (nếu có)

Bước này không bắt buộc, nó sẽ giúp bạn có thể quản lý database bằng srvctl

				
					srvctl add database -db orclcdb -dbname orclcdb -oraclehome $ORACLE_HOME -spfile $ORACLE_HOME/dbs/spfileorclcdb.ora
				
			

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

Đọc thêm  Restore database PostgreSQL ở chế độ No Archive mode
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x