Tạo database bằng câu lệnh create database

   Giới thiệu create database

Thông thường, chúng ta thường tạo database bằng công cụ DBCA (Database Configuration Assistant).

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tạo database bằng 1 cách khác, ít thông dụng hơn. Đó là sử dụng câu lệnh CREATE DATABASE.

 

   Tạo database bằng lệnh CREATE DATABASE

   Thiết lập biến môi trường

export ORACLE_SID=orclcdb
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1

   Tạo password file

cd $ORACLE_HOME/dbs/
orapwd file=orapworclcdb password=<password> entries=5

Ghi chú: Nếu password đơn giản quá, có thể câu lệnh sẽ báo lỗi.

   Tạo init parameter

vi $ORACLE_HOME/dbs/initorclcdb.ora

Thêm vào file 3 dòng sau (đây là các parameter tối thiểu cho 1 database)

db_name=orclcdb
control_files='+DATA/ORCLCDB/CONTROLFILE/control01.ctl'
memory_target=1400M

   Tạo spfile

sqlplus / as sysdba
create spfile from pfile;

Câu lệnh trên sẽ tạo ra 1 spfile là $ORACLE_HOME/dbs/spfileorclcdb.ora

tạo spfile

   Khởi động database 

sqlplus / as sysdba
startup nomount

   Tạo database bằng câu lệnh CREATE DATABASE

create database orclcdb
  user sys identified by oracle
  user system identified by oracle
  logfile group 1 ('+DATA') size 50m blocksize 512,
      group 2 ('+DATA') size 50m blocksize 512,
      group 3 ('+DATA') size 50m blocksize 512
  maxloghistory 1
  maxlogfiles 16
  maxlogmembers 3
  maxdatafiles 1024
  character set al32utf8
  national character set al16utf16
  extent management local
  datafile '+DATA'
   size 700m reuse autoextend on next 10240k maxsize unlimited
  sysaux datafile '+DATA'
   size 550m reuse autoextend on next 10240k maxsize unlimited
  default tablespace users
   datafile '+DATA'
   size 500m reuse autoextend on maxsize unlimited
  default temporary tablespace tempts1
   tempfile '+DATA'
   size 20m reuse autoextend on next 640k maxsize unlimited
  undo tablespace undotbs1
   datafile '+DATA'
   size 200m reuse autoextend on next 5120k maxsize unlimited
  user_data tablespace usertbs
   datafile '+DATA'
   size 200m reuse autoextend on maxsize unlimited;

Ghi chú: Ở đây tôi đặt database trên ASM, nên tôi không cần chỉ định ra đường dẫn cụ thể cho các database.

Đọc thêm  Những bài học đau thương trong nghề DBA - Phần 1

   Chạy các post script

Sau khi tạo xong database bằng câu lệnh CREATE DATABASE, bạn cần chạy các script dưới đây để tạo ra các Data Dictionary Vỉew

Thực hiện bằng SYS

sqlplus / as sysdba
@?/rdbms/admin/catalog.sql
@?/rdbms/admin/catproc.sql

@?/rdbms/admin/utlrp.sql

Thực hiện bằng user SYSTEM

sqlplus system/oracle
@?/sqlplus/admin/pupbld.sql

   Add database vào Oracle Restart (nếu có)

Bước này không bắt buộc, nó sẽ giúp bạn có thể quản lý database bằng srvctl

srvctl add database -db orclcdb -dbname orclcdb -oraclehome $ORACLE_HOME -spfile $ORACLE_HOME/dbs/spfileorclcdb.ora

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây, để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

KHOÁ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

 KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN (ADMIN 1)  

CÁC KHOÁ NÂNG CAO:

 KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ KIẾN TRÚC MULTITENANT 12c 

 KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DATA GUARD  

CÁC KHOÁ COMBO:

 COMBO 1: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c 

 COMBO 2: ADMIN 1 + DATA GUARD 

 COMBO 3: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c + DATA GUARD 

LỊCH HỌC:

Mời bạn xem tại đây: LỊCH HỌC CÁC LỚP ORACLE 

ĐĂNG KÝ:

Form đăng ký

 

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận