Ý NGHĨA ASM_POWER LIMIT

   Giới thiệu

Mỗi khi chúng ta drop hay add thêm ASM disk vào ASM Diskgroup, hoạt động tái cân bằng (hay rebalance) sẽ diễn ra, để đảm bảo dung lượng sử dụng của các disk là bằng nhau.

Tham số ASM_POWER_LIMIT chỉ định tốc độ rebalance của các đĩa ASM. Giá trị càng cao thì việc rebalance càng nhanh nhưng lại tiêu tốn nhiều CPU. Giá trị thấp hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng tiêu thụ ít tài nguyên CPU và I/O hơn.

Giá trị của ASM_POWER_LIMIT có thể thay đổi trong khoảng từ 0 đến 1024. Mặc định, giá trị này là 1

Bạn có thể xem video demo của tôi tại đây:

Bạn có thể subcribe kênh này để có thể nhận thông báo mỗi khi tôi đăng 1 video demo mới.

   Kết nối vào ASM Instance

sqlplus / as sysasm

 

   Thay đổi tham số:

alter system set asm_power_limit=10;

 

Sau khi thay đổi tham số này, các hoạt động rebalance sẽ có REBALANCE POWER là 10.

 

   Kiểm tra các disk còn available

select group_number, name, path from v$asm_disk;

Như các bạn thấy, chúng ta còn disk /dev/asm-disk3 vẫn chưa thuộc về 1 diskgroup nào.

   Add disk vào diskgroup

alter diskgroup DATA add disk '/dev/asm-disk3';

 

Đọc thêm  Sử dụng password file trong PostgreSQL

   Kiểm tra quá trình rebalance

select INST_ID, OPERATION, STATE, POWER, SOFAR, EST_WORK, EST_RATE, EST_MINUTES from GV$ASM_OPERATION;

ASM disk rebalance

Bạn có thấy cột POWER có giá trị là 10

Ngoài ra bạn cũng có thể chỉ định ra giá trị POWER LIMIT đối với từng câu lệnh add hay drop disk cụ thể, mà không sử dụng giá trị của tham số ASM_POWER_LIMIT.

   Drop disk:

alter diskgroup DATA drop disk DATA_0002 rebalance power 120;

 

hoặc bạn cũng có thể thay đổi REBALANCE POWER ngay khi quá trình rebalance đang diễn ra.

alter diskgroup DATA drop disk DATA_0002;
alter diskgroup DATA rebalance power 120;

 

   Kiểm tra:

select INST_ID, OPERATION, STATE, POWER, SOFAR, EST_WORK, EST_RATE, EST_MINUTES from GV$ASM_OPERATION;

ASM disk rebalance 2

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để thông tin ở đây để bạn nào quan tâm về lịch học cũng như chương trình học có thể theo dõi nhé.

 

    KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN  Xem ngay!

 

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

Đặng Xuân Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *