Ebook Pro Oracle Database 18c Administration

   Thông tin chung ebook “Pro Oracle Database 18c Administration”

Tên tài liệu : Pro Oracle Database 18c Administration
Tác giả : Michelle Malcher, Darl Kuhn
Số trang : 1009
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Database


   Giới thiệu cơ bản về ebook “Pro Oracle Database 18c Administration”

Tại sao phải viết một cuốn sách về quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 18c?

Đây là một điều dễ dàng câu hỏi để trả lời. Việc hiểu cơ sở dữ liệu là cực kỳ quan trọng. Ngay cả khi các quy trình được tự động hóa, vẫn có những vấn đề có thể cần xử lý sự cố và tối ưu. Các ứng dụng cần các đối tượng cơ sở dữ liệu được thiết kế, tạo và duy trì, và điều chỉnh cho hiệu suất tối ưu.

Cuốn sách này không chỉ nói về vai trò của DBA, mà còn cung cấp các kỹ năng quản trị thực tế trong cơ sở dữ liệu.


   Mục lục của ebook “Pro Oracle Database 18c Administration”

Chapter 1: Installing the Oracle Binaries

Chapter 2: Creating a Database

Chapter 3: Configuring an Efficient Environment

Chapter 4: Tablespaces and Data Files

Chapter 5: Managing Control Files, Online Redo Logs, and Archivelogs

Đọc thêm  Di chuyển datafile trong Oracle Database 12c

Chapter 6: Users and Basic Security

Chapter 7: Tables and Constraints

Chapter 8: Indexes

Chapter 9: Views, Synonyms, and Sequences

Chapter 10: Data Dictionary Fundamentals

Chapter 11: Large Objects

Chapter 12: Partitioning: Divide and Conquer

Chapter 13: Data Pump

Chapter 14: External Tables

Chapter 15: Materialized Views

Chapter 16: User-Managed Backup and Recovery

Chapter 17: Configuring RMAN

Chapter 18: RMAN Backups and Reporting

Chapter 19: RMAN Restore and Recovery

Chapter 20: Automating Jobs

Chapter 21: Database Troubleshooting

Chapter 22: Pluggable Databases


   Link download ebook “Pro Oracle Database 18c Administration

(Link Google Drive. Không quảng cáo, không hạn chế truy cập)

Google DriveẤn để download

 

Nguồn: https://dangxuanduy.com/

   Hãy tham gia group “Kho tài liệu kiến thức database” để cùng học hỏi và chia sẻ nhé.

Xin cho tôi được biết, bạn cảm thấy bài viết này như thế nào? Ý kiến của bạn sẽ giúp tôi nâng cao chất lượng bài viết của mình.

  Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy có ích nhé

   

   

  Đặng Xuân Duy

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *