Lộ trình học Quản trị Oracle bài bản

Level 1 - Nhập môn quản trị Database

Level 2 - Quản trị Database nâng cao

Combo tất cả các khóa Oracle Database

Voucher thi chứng chỉ quốc tế - Tiết kiệm chi phí

Cảm nhận của học viên

Các bài viết kiến thức

Clone PDB từ Non-CDB

Giới thiệu Clone PDB  từ Non-CDB Môi trường:  Non-CDB: IP: 192.168.56.100 DB Name: noncdb CDB: IP: 192.168.56.101 DB Name: cdbnew Cả 2 server đều cài

Đọc bài viết

Đây là trang web về chủ đề đào tạo kiến thức Database, do Đặng Xuân Duy sáng lập.

Facebook Group