Lộ trình học Quản trị Oracle bài bản

Level 1 - Nhập môn quản trị Database

Level 2 - Quản trị Database nâng cao

Combo tất cả các khóa Oracle Database

Voucher thi chứng chỉ quốc tế - Tiết kiệm chi phí

Cảm nhận của học viên

Các bài viết kiến thức

Rename ASM Diskgroup

Table of Contents Bài toán Diskgroup hiện tại có tên +FRA, cần đổi tên thành +RECO Các bước thực hiện Rename Diskgroup Dismount Diskgroup alter

Đọc bài viết

Đây là trang web về chủ đề đào tạo kiến thức Database, do Đặng Xuân Duy sáng lập.

Facebook Group