Các bài viết kiến thức

PostgreSQL là gì
Database

PostgreSQL là gì?

Mục lục 1. PostgreSQL là gì? PostgreSQL (đọc là Post-grez, đôi khi có người đọc là Post-gri) là một hệ quản trị Cơ sở dữ

Đọc bài viết

Lộ trình học Quản trị Oracle bài bản

Level 1 - Nhập môn quản trị Database

Level 2 - Quản trị Database nâng cao

Combo các khóa Oracle Database

Voucher thi chứng chỉ quốc tế - Tiết kiệm chi phí

Cảm nhận của học viên

Đây là trang web về chủ đề đào tạo kiến thức Database, do Đặng Xuân Duy sáng lập.

Facebook Group